دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوال دانشگاه پیام نور با جواب

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

دانلود سوالات آموزش و پرورش سال (کلیه رشته های آزمون) با جواب

دانلود سوالات آموزش و پرورش سال (کلیه رشته های آزمون) با جواب

دانلود سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش

 نمونه سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز مکانیک آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز گرافیک آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی عمومی صنعتی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش
دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز نقشه کشی معماری
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز نقشه کشی معماری
---------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز تاسیسات
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز تاسیسات
--------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز مکانیک آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز مکانیک
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز مکانیک
---------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع غذایی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز صنایع غذایی
------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز گرافیک آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز گرافیک
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز گرافیک
-----------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز الکترونیک
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز الکترونیک
----------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش کارشناس فناوری (IT)
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته کارشناس فناوری (IT)
------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر ورزش
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته دبیر ورزش
-------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع سرامیک
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز صنایع سرامیک
-------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز امور دامی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز امور دامی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز امور دامی
--------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز ساخت و تولید
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز ساخت و تولید
------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز زراعی و باغی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز زراعی و باغی
--------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز ساختمان
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز ساختمان
---------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع شیمیایی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز صنایع شیمیایی
----------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی عمومی صنعتی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز نقشه کشی عمومی صنعتی
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز نقشه کشی عمومی صنعتی
-------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز کامپیوتر
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز کامپیوتر
------------------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز حسابداری
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته هنر آموز حسابداری
----------------

دانلود دفترچه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

– دانلود سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش کارشناس امور حقوقی 
– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹
– سوالات تخصصی رشته کارشناس امور حقوقی
---------------

این مجموعه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش گروه همیار دانشجو حاوی عین سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و ردیف شغلی آموزگار دوره ابتدایی می باشد که در این بسته قرار گرفته می باشد .
معمولاً در هر آزمون و امتحانی مطالعه سوالات دوره های گذشته و سال های قبلی همان آزمون جهت آشنایی با نحوه و شیوه سوالات و افزایش شانس قبولی بسیار موثر خواهد بود . گروه کارشناسان همیار دانشجو که این مجموعه از طلافایل شامل عین سوالات سال های گذشته آموزش و پرورش که شامل سوالات عمومی و تخصصی آموزگار دوره ابتدایی می باشد.

سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش – عمومی و تخصصی

۱۷ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا نوراللهی

سایت رسمی ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش سال 94

سایت رسمی ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش سال 94

مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز پنجشنبه 15 مرداد ماه 1394 لغایت روز 21 مرداد ماه 1394 می باشد

ویرایش اطلاعات ثبت نام : برای ویرایش اطلاعات از بخش مربوطه که در منوی سمت راست می باشد اقدام نمایید.

توجه ویژه : در طی مراحل ثبت نام از کلیک بر روی دکمه Back مرورگر خود و بازکردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید.

توجه ویژه : در صورتی که در مراحل ثبت نام در سیستم به مشکلی برخورد کردید، تمامی پنجره های مرورگر را بسته و از ابتدا مراحل ثبت نام را آغاز نمایید.

توجه ویژه : ثبت نام شما زمانی تکمیل گردیده که در مراحل ثبت نام از سیستم شماره پرونده 6 رقمی  و کد پیگیری ثبت نام 15 رقمی دریافت نمایید.

توجه ویژه : در صورتی که شماره پرونده یا کدپیگیری ثبت نام را فراموش کردید، صرفا از طریق سامانه پاسخگویی جدید و پس از "عضویت در سایت/ورود به سیستم" از بخش درخواست جدید، آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1394 را انتخاب کنید و با انتخاب درخواست "دریافت شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام" و ارائه سریال ثبت نام، بلافاصله شماره پرونده و کد پیگیری را دریافت خواهید کرد

توجه ویژه : جهت طرح سوال می توانید با شماره 02182283206 و 02182283211 تماس گرفته ویا از طریق سیستم پاسخگویی اقدام نمایید. ساعت پاسخ گویی تلفنی از ساعت 8:00 صبح الی 16:00 بجز ایام تعطیل

توصیه‌های مهم به داوطلبان گرامی

1- داوطلبان باید اطلاعیه راهنمای ثبت نام را بطور کامل مطالعه کرده باشند

2- داوطلبان لازم است در درج کد ملی، نام خانوادگی و نام، مشخصات شناسنامه‌ای، ارسال عکس و تمامی اطلاعات لازم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند، بدیهی است درصورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.

3- در پایان ثبت‌نام اینترنتی تأیید صحت اطلاعات ارسالی به عهده شخص داوطلب می‌باشد، لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید.

4- برای جلوگیری از مشکلات بعدی حتماً اطلاعات درج شده در تقاضانامه ثبت‌نامی را به دقت بررسی نمایند.

5- داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و پس از مطالعه مندرجات آن، آنرا نزد خود نگهداری نمایند.

6- داوطلبان لازم است اطلاعات کارت اعتباری، شماره پرونده و کد پیگیری خود را تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایند.

7- توصیه می‌شود داوطلب فرایند ثبت‌نام را شخصاً انجام دهد و شماره پرونده و کد پیگیری دریافتی از سایت را، نزد سایرین افشا نکند.

سایت رسمی ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش سال 94

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش 94
ادامه مطلب...
۱۵ مرداد ۹۴ ، ۱۹:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا نوراللهی
if(window.open('http://www.pezeshketo.com/froshi/eshgeshirin.html','_blank','toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,menubar=1,resizable=1')