پلیس فتا اعلام کرد با وب سایت هایی که برنامه هک تلگرام می فروشند برخورد خواهد کرد.سرهنگ رسولی رئیس پلیس فتای تهران غرب گفت : در تاریخ 94/11/4 با چند تن از وب سایت هایی که در زمینه هک تلگرام فعالیت داشتند برخورد شدید شد و همینطور پرونده سازی های لازم انجام شده تا دیگر این گونه موارد پیش نیاید و شاهد به سرقت رفتن اطلاعات اشخاص از دنیای مجازی نباشیم.